Publications

2008

 • Kaikuvuo, I., Tervakari, A.-M. & Silius, K. 2008. Onko pieni aina kaunista?Pohdintaa verkkosivujen suurentamisesta. Teoksessa: Mielty, M. (toim.) ITK’08. Opi valitsemaan – olet aikaasi edellä. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi. Aulanko, Hämeenlinna 17. – 18.4.2008. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B. Hämeenlinna: Hämeen kesäyliopisto, 94-95.  Available as pdf.

2007

 • Huhtamäki, J. Kaikuvuo, I., Zetterberg, S. 2008. Katsaus webin nykytilaan. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio. Verkkodemokratia -seminaari 8.11.2007. Presentation available as PDF: http://matriisi.ee.tut.fi/~huhtis/esitys/verkkodemokratia2007/verkkodemokratia_seminaari.pdf
 • Tervakari, A-M., Silius, K., Huhtamäki, J., Kaikuvuo, I. & Isännäinen, V. 2007. Vakuutuspalveluiden verkkosivustojen käyttökelpoisuuden arvioiminen. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio. eInsurance – Uuden ajan sähköiset vakuutuspalvelut 2005 – 2007 -hankkeen julkaisuja. Available as pdf:
  http://www.einsurance.fi/news/Tervakari_et_al-eInsurance2-tutkimusraportti_2007.pdf (3,05 Mb)
 • Tervakari, A-M., Silius, K., Huhtamäki, J., Kaikuvuo, I. & Isännäinen, V. 2007. Vakuutuspalveluiden verkkosivustojen käyttökelpoisuuden arvioiminen. eInsurance. 81 s.
 • Kaikuvuo, I., Silis, K. & Tervakari, A.-M. 2007. Saavutettava verkkopalvelu – kenelle, miksi ja miten?Mitä jokaisen verkkopalvelun toteuttajan olisi hyvä tietää saavutettavuudesta. Eskola, U. (toim.) ITK’07. Valtateiltä tiedon poluille. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi, Aulanko, Hämeenlinna 19.-20.4.2007. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B s. 41-42.
 • Huhtamäki, J., Salonen, J., Kaikuvuo, I. 2007. Näin luon digitaalisen ekosysteemin. Eskola, U. (toim.) ITK’07. Valtateiltä tiedon poluille. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi, Aulanko, Hämeenlinna 19.-20.4.2007. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B. Presentation available as pdf: http://matriisi.ee.tut.fi/~huhtis/esitys/itk2007/itk2007-digitaalinenekosysteemi.ppt (PPT)
 • Silius, K., Tervakari, A-M., Kaikuvuo, I., Mäkinen, M., Vuosara, V. & Puurtinen, H.-G. 2007. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty – tapaustutkimus Invalidiliiton verkkopalvelusta. In: Nygård, C-H., Eskola, H., Hyttinen, J. & Savinainen, M. (toim.) Näkökulmia hyvinvointiteknologiaan s. 47-65. Preview available at Google book search

2006

 • Huhtamäki, J., Kaikuvuo, I., Kaunismaa, K., Pohjanen, L., Silius, K. & Tervakari, A.-M. 2006. Saavutettavuus verkkopalveluissa. Tampereen teknillinen yliopisto, Hypermedialaboratorio. Web publication: http://matriisi.ee.tut.fi/saave/
 • Huhtamäki, J., Kaikuvuo, I. 2006. Yhteiset kirjanmerkit tiedon jakamisen välineenä. Teoksessa: Muttonen, J. (toim.) ITK’06, Carpe Diem – suuntaa huomiseen. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi, Aulanko, Hämeenlinna 6.-7.4.2006. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B. Presentation available as pdf: http://matriisi.ee.tut.fi/~huhtis/esitys/itk-2006-yhteisetkirjanmerkit.pdf (PDF 1.37 MB)
 • Kaikuvuo, I., Huhtamäki, J. 2006. Verkkolokit tiedon jakamisen välineenä. Teoksessa: Muttonen, J. (toim.) ITK’06, Carpe Diem – suuntaa huomiseen. Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssi, Aulanko, Hämeenlinna 6.-7.4.2006. Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B. Presemtation available as pdf: http://matriisi.ee.tut.fi/~ippe/esitys/itk-2006-verkkolokit.pdf (PDF 1.19 MB)

You can also try TUT’s bibliography database.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *