Saved: Saavutettavuutta arvioimassa: tapaus Avustajaportti.

(Original at Hypermediaa ja elämää. Copied 28.4. Topic in english: “evaluating accessibility: case Avustajaportti)

Pidin Tampereen teknillisen yliopiston opintojaksolla Saavutettavuus vierailuluennon 20.11 aiheesta saavutettavuuden arviointi.

Luento perustui Invalidiliiton Avustajaportti -palvelun osana diplomityötäni suoritettuun arviointiin.

Yhteenveto:

  • Määritelmiä saavutettavuudesta
  • Arviointi yleisellä tasolla
  • Arviointi W3C:n mukaan
  • Tapaus Avustajaportti
    • yleisesittely
    • saavutettavuus
    • saavutettavuuden arviointi käytännössä

SlideShare | View | Upload your own